Usluge


BIC YUMCO DOO Vranje pruža sledeće vrste usluga:

-iznajmljivanje poslovnog prostora, (prevashodno namenjenog proizvodnim delatnostima),

-mogućnost korišćenja zajedničke trening sale tj. sale za sastanke sa svom pratećom opremom (internet, telefon, fax, video projektor i sl.),

-mentorski nadzor u trajanju do 3 godine (odnosi se na korisnike grantova po eventualnim projektima),

-podrška pre početka inkubacije, razvojni saveti i pomoć u izradi biznis plana,

-seminari o upravljačkim veštinama u biznisu,( kako planirati, organizovati, upravljati i kontrolisati preduzeće),

-seminari o funkcijama biznisa, (racunovodstvo, markenting i finansije),

-seminari o uopravljanju nabavkama i plasmanu gotovih proizvoda,

-seminari o kancelarijskom poslovanju i korišćenju računara i interneta,

-pomoć u ranim fazama finansiranja (podrška za apliciranje kod donatora za dobijanje bespovratnih sredstava, podrška oko start up kredita, podrška oko komercijalnih kredita i nabavke opreme na lizing i sl.),

-pomoć u vođenju knjiga,

-pomoć u kadrovskoj politici, treningu i razvoju kadrova,

-pomoć oko tehnoliških pitanja i modernizacije opreme,

-pomoć oko marketinga.


Usluge poslovne inkubacije mogu koristiti:

-preduzeća u osnivanju i preduzeća ne starija od 48 meseci u momentu potpisivanja ugovora,

-sva preduzeća koja posluju viže od 48 meseci u momentu potpisivanja ugovora.


Cena zakupa poslovnog prostora iznosi:

– za korisnike iz prve grupe – 1 evro sa pdv-om po m,

– za korisnike iz druge grupe- 2,0 evra uvećano za pdv po m2  

cenovnik BIC YUMCO


USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA

Prijavite se u našu Cv-bazu kandidata, pošaljite radnu biografiju sa propratnim pismom  na našu e-mail adresu:bicvranje@gmail.com

Sve primljene CV biografije, evidentiraju se i arhiviraju u našoj CV bazi kandidata, i prema ukazanoj potrebi za angažovanje na konkretnom poslu, svi odabrani kandidati na osnovu CV biografija biće kontaktirani od strane BIC YUMCO DOO VRANJE,  nakon čega se vrši obaveštavanje o ponudi i uslovima posla, i upućivanje na razgovor za posao.

Predlažemo Vam naše savete u pisanju CV biografije i propratnog pisma.

Vaš Biznis inkubator centar Yumco d.o.o. Vranje